Ordrestatus x
Log ud

77345733

Vedligeholdelse af dit bil-batteri

Så du glemte at slukke lyset på bilen så det har været tændt hele natten, så næste morgen giver bilen ikke en lyd fra sig når du prøver at starte den. Starteren vil ikke dreje og det eneste du hører er en svag klikkende lyd . Batteriet er højst sandsynligt dødt. Dette sker oftere om vinteren og når man kører hovedsageligt korte ture. Det er ikke sundt for batteriet når du kun kører seks kilometer til arbejde og tilbage igen i temperaturer under frysepunktet med alle mulige strøm-drænende enheder som sædevarmere, air condition, radio og andet tændt.

Et andet problem i lave temperaturer er: jo koldere det bliver, jo tyndere bliver motor olien. Dette betyder at batteriet, i samarbejde med starteren, skal arbejde meget hårdere for at starte bilen. Du bør kun ty til gamle tricks som skub eller træk-start, eller rullende start, når der ikke er andre umiddelbare muligheder da disse teknikker faktisk skader mere end de gavner. Hvis bilen ikke starter i løbet af de første få meter, kan uforbrændt benzin sive ind i katalysatoren og skade den. I det tilfælde vil trickene kun virke på biler med manuelt gear. Med automat-gear vil du blive nød til at tilkalde autohjælp eller få en anden bilist til at hjælpe med at starte din bil med startkabler. Når du starter bilen med startkabler er det vigtigt at tilslutte kablerne i den rigtige rækkefølge. Men for at undgå at være nød til at gøre dette overhovedet er regelmæssig bil-batteri vedligeholdelse nødvendig. Ud over dette bør du kun bruge høj-energi-forbrugende enheder som tågelys når det er absolut nødvendigt.

Laden der Autobatterie

Hvordan man genoplader batteriet:

Batteri oplader

Batteri-opladnings teknologi er forbedret ret meget over de sidste ti år. I gamle dage var lade-stationer udstyret med en intern transformer. Disse var for det meste passet ind i et stort hus og ret tunge pga. deres trådspoler. I moderne opladere styrer mikro-elektronik de mest vigtige parametre. De nye opladere kan være meget mere kompakte end de gamle enheder. Der er dog en svimlende vifte af nye opladere.

De fleste enheder justerer sig selv automatisk, men der er nogle ting du altid skal holde øje med: et er at strømmen fra opladeren altid bør være nok til at oplade batteriet tilstrækkeligt. Det nytter ikke at tilslutte et høj-kapacitets batteri til en svag oplader da det vil tage adksillige dage at oplade. Gode opladere kan levere op til 3,5 amp per time. Så hvis dit batteri har en kapacitet på 750 Ampere-timer (Ah), burde opladningen være fuldført efter 20 timer. En anden ting du bør være opmærksom på, er at opladeren bør være i stand til at genkende batteriets opladningsgrad og slukke når den er fuldt opladet. Tiltrækkelig spænding vil være 12 volt for biler og 6 volt for motorcykler og scootere. Hvis dit batteri ikke er et almindeligt bly-baseret batteri men i stedet et GEL batteri eller et batteri med absorberende glas-fiber måtter skal opladeren være kompatibel med disse typer.

Opladning

Autobatterie laden

Hvis dit batteri har været opbevaret og frakoblet i mere end 12 måneder kan det blive afladet. I så fald vil det være nødvendigt at oplade det, da det ikke længere har tilstrækkelig spænding til at starte bilen. At køre korte ture eller at have en defekt generator er også dårligt for batteriet. Med disse simple instruktioner kan du oplade batteriet selv. Men før du tilslutter en oplader bør du læse instruktionsmanualen grundigt, såvel som sikkerhedsinstruktionen på batteriet og også bestemme den korrekte spænding på dit batteri .

  1. Sluk alle dine enheder i bilen der bruger elktricitet og sluk tændingen.
  2. Du kan enten lade batteriet være installeret eller fjerne det fra bilen, alt efter fabrikantens instruktioner.
  3. For at frakoble batteriet fra bilens elektriske system skal du først frakoble den negative pol og derefter den positive pol. Hold polerne sikkert adskilt for at undgå kortslutninger.
  4. Hvis batteriet er en åben, ingen-vedligeholdelsesfri type, åbn den beskyttende forseglingshætte, tjek væske-niveauet, fyld det op hvis nødvendigt og stram hætten blot en lille smule så alle gasser kan undslippe.
  5. Vær sikker på at opladeren er frakoblet og tilslut den positive pol og derefter den negative pol til den.
  6. Tjek indstillingerne, inklusiv den specificerede spænding på opladeren, og hvis alt er korrekt kan du tilslutte den.
  7. Efter at opladningen er færdig skal du frakoble opladeren og først frakoble den negative pol og derefter den positive.
  8. Nu kan du igen forbinde batteriet til bilen; først den positive pol og derefter den negative. Stram de beskyttende omslag og udskift hætterne på polerne.

Garanti

Pludseligt, i den første vinterkulde vil bilen ikke længere starte selvom batteriet er nyt. Derfor spørger du måske dig selv: er batteriet stadig dækket af garantien? Med bil-batterier er det nødvendigt at adskille fabrikantens garanti og den lovbestemte minimums garanti. Den lovbestemte minimums garanti for kunder vrer 24 måneder fra købsdatoen. Dette betyder at forhandleren er ansvarlig for alle defekter der findes i batteriet fra købstidspunktet, selv hvis en defekt ikke bliver opdaget før senere hen. På den anden side er batteri garantien en yderligere, frivillig service fra fabrikanten, der ikke er reguleret lovmæssigt. Dens omfang er specificeret i garantiens vilkår og betingelser.

Bortskaffelse

I forgangne år lod folk dem blot stå ved vejsiden men nutildags må ingen bare bortskaffe et dødt batteri på denne måde. Det er ikke kun skadeligt for miljøet men også fuldstændig unødvendigt og der er et simpelt, omkostnings-effektiv system for bortskaffelse af gamle batterier på en miljøvenlig måde. Her bliver det gamle batteri skilt ad af professionelle og de enkelte komponenter bortskaffet, inklusiv genbrugelige materialer (bly og jern) såvel som giftige dele (svovlsyre og tung-metaller).

Aldrig i almindeligt skrald

Det er forbudt ved lov at bortskaffe starter batterier i husholdnings- eller beboelses-skrald. Krav og reguleringer der hjælper dig til at skaffe dig af med et bil-batteri på en fornuftig måde, er omfattet i love der styrer salget, returneringen og miljøvenlig afskaffelse af batterier, i daglig tale kaldet batteri lov. Ifølge loven er alle forhandlere og mekanikerere der sælger bil-batterier forpligtet til at acceptere gamle batterier der skal bortskaffes. Ligesom med et flaske-returnerings-system betaler du et depositum på 7,5 euro . Du får dette beløb tilbage når du returnerer det brugte batteri. Hvis du ønsker at købe et nyt batteri fra den samme forhandler som du afleverer det gamle batteri til, vil dette beløb blot blive fratrukket købsprisen. Du vil ikke blive tvunget til at returnere batteriet til det samme sted hvor du købte det. Du kan returnere batteriet til bortskaffelse overalt hvor batterier bliver solgt, du skal blot indlevere indløsnings-kuponen. Enbrugsstationer vil også gladeligt tage imod dine gamle batterier, men de indløser ikke dit depositum på 7,5 euro.